گزارش پویش خونه به خونه مهمونیه

پویش غدیر امسال با عنوان " خونه به خونه مهمونیه" با هدف نقش آفرینی عموم مردم و انجام یک کنش اجتماعی و حرکت مردمی از طریق اطعام خانوادگی و همچنین با محوریت قرار دادن مخاطب کودک و نوجوان بعنوان سفیر این حرکت طرح ریزی و اجرا گردید.

 

Cover
تاریخ انتشار
1402-09-24 00:00:42
دسته محتوا
پویش‌ها
پیوندک
محتوا های مرتبط