گزارش پویش روستا آباد

پروژه روستاآباد با هدف پرداختن به موضوع روستا و با محوریت برگزاری نمایشگاه عرضه محصولات روستایی و عشایری توسط معاونت توسعه روستایی و مناطق محروم کشور در آستانه 15 مهرماه (روز عشایر و روستا) طرح ریزی گردید.