شرکت در رویداد توان

آری
خیر
شخصیت حقیقی
شخصیت حقوقی
گروه جهادی
سازمان مردم نهاد
خیریه
موسسه
پایگاه بسیج
مسجد
هیئات مذهبی
کانون‌های فرهنگی تبلیغی
شوراها و دهیاری‌ها
تشکل دانشجویی
شرکت دانش بنیان
شرکت خصوصی
سایر
اقتصاد و کار آفرینی
عمرانی-زیربنایی
فرهنگی-اجتماعی
بهداشت و سلامت
آقا
خانم
خانم و آقا
توسعه کشاورزی
کمبود اشتغال
ارتقاء سطح سلامت
مسائل اجتماعی نظیر طلاق، خودکشی، اعتیاد
توسعه گردشگری
مسائل زیرساختی نظیر آب، برق، راه و...
سایر
بارگذاری فایل شرح طرح و ایده (2 MB حداکثر) (.pdf)