پروژه آبرسانی به روستای قلعه نصیر

این روستا به دلیل مرکزیتی که داره محل تامین آب شرب چندین روستا در اطراف خودش هستش وقتی اهالی روستاهای اطراف با تراکتور میان برای آب بردن بعضا شده تا یک شبانه روز هم توی صف گرفتن آب بودن تا بتونن آب شرب به منازلشون برسونن، حالا مسیر این آب یک سری نواقص و معایبی داره که با حدود ۸ کیلومتر لوله گذاری و بهسازی مخازن آبی که مورد پروژه ماست باعث میشه حداقل ده الی ۱۵ روستا از مراجعه به میشوند برای دریافت آببی نیاز میشنو حتی کسایی که همچنان باید برن میشوند آب بردارن روال دریافتشون تسریع میشه و در زمان کمتری به خونه هاشون برمیگردن.

حالا این لوله هایی که توی مسیر قرارگرفتن سه جا توی کل مسیر خیلی در خطر آسیب دیدن هست دقیقا بین سه دره کوچیک و بزرگ که هیچ جای محافظتی برای لوله ها نیست و ممکنه با کوچیکترین بارندگی و یا تغییر جوی آب و هوا به شدت در معرض شکستگی قرار بگیرن.برای جلوگیری از این اتفاق یه روش قدیمی ابداع شده بچه های جهاد سازندگی هستش که بهش میگن گابیون بندی که خودش برای ما یه پروژه مجزا و بزرگ هستش چون باید دهانه سه تا دره نسبتا بزرگ رو گابیون ببندیم تا لوله ها آسیب نبینن.