جستجوی پیشرفته
 
 از تاریخ
 تا تاریخ
 
، پس از شناسایی و بررسی وضعیت معیشت خانواده های بی بضاعت که در تعمیر منازل خود ناتوان ماندند، کمک های عمرانی اعم از تهیه لوازم مورد نیاز (سیمان، ماسه، گچ، تیرچه و بلوک و …) تا اجرای آن بصورت جهادی اقدام می نمایند.