کمک به افراد بی‌خانمان

زمان باقی مانده از پروژه:

کمک انسانی

ارسال کمک نقدی

تامین شده
۶ عدد
مورد نیاز
از ۱۰۰۰۰۰ عدد


نظرات کاربران

تقویم

  • تاریخ شروع پروژه: یکشنبه ۱۵ تیر ۱۳۹۹
  • تاریخ پایان پروژه: دوشنبه ۳۱ خرداد ۱۴۰۰

سازنده رویداد

  • تیم توسعه

جزئیات پرداخت ها

ثبت نام کننده ها

  • غلامزاده