کمک به کودکان کار

استان: اصفهان
دسته بندی: اقتصادی
سازنده رویداد: گروه جهادی مبین

کمک به کودکان کار شهر اصفهان که در چهار راه های و خیابان های سطح شهر مشغول به کار هستند.

  • تاریخ : شنبه ۱ آذر ۱۳۹۹ - شنبه ۳۰ اسفند ۱۳۹۹

کمک به کودکان کار