خدمات پزشکی قلب و عروق

بیمار سرپرست خانواده است. 3 بار سکته قلبی کرده است و اخیرا عمل قلب انجام داده و استنت (فنر) گذاشته است . هزینه عملش پنج میلیون تومان است که قادر به پرداخت آن نمی باشد.
نظرات کاربران