همه با هم

همه با هم
اقدام جهادی و انقلابی در حوزه مبارزه با مواد مخدر
حرکت جهادی برای محرومیت زدایی از کوی شهید سلیمانی (منبع آب) اهواز
این اگهی کمک های مردمی و سازمان ها را جمع آوری می کند.
نظر کاربران
سید بشیر حسینی

سید بشیر حسینی

ما خودمان به خیرخواهی محتاج تریم؛ ما به خودمان کمک میکنیم و خودمان را از مدار و مسیر خیر محروم نمی کنیم
آریا عظیمی نژاد

آریا عظیمی نژاد

به امید روزی که هیچ نیازمندی در سایه نباشد و هیچ سایه ای بر روی نیازمندی نیفتد